پر بازدیدترین مطالب

رهبر انقلاب و نقد حرفه‌ای شعر


مصطفی محدثی خراسانی درباره دیدار شعرا با رهبر انقلاب نوشت: امسال از حدود دویست شاعر برای شرکت دراین مراسم دعوت شده بود. مراسم اصلی شعر خوانی حدود چهار ساعت طول کشید و بیش از سی شاعر آثارشان را خواندند.


به گزارش سخن آشنا، مصطفی محدثی خراسانی از جمله شاعران حاضر در دیدار شاعران با رهبر انقلاب در یادداشتی در فارس نوشته است،

حداقل پنجاه نفر دراین چهل پنجاه دقیقه مانده به اذان خودشان را یکی یکی به ایشان رساندند ودر فرصت‌هایی با میانگین یک دقیقه تقریبا تمامی آنها از احوالپرسی و دیده بوسی گرفته تا رساندن سلام اهالی شهرودیار و خواندن شعر و تقدیم کتاب را انجام دادند وبلا استثنا ایشان هم با هرکدامشان به تناسبی، طرح گفتگویی می‌ریختند.

از یک‌نفر پیرامون کتابی که تقدیم کرده، از دیگری به تناسب شهری که از آنجا آمده حال و احوال شاعر یا عالمی از همشهریانش را می‌پرسیدند و با تورق کتاب آن دیگری، بیتی از کتابش را می‌خواندند و دوسه کلمه‌ای در رابطه با بیت صحبت می‌کردند.

همین چند دقیقه پیش بود که با طنین صلوات‌های پی درپی وارد محوطه حیاط که از قبل صفوف نماز در آن شکل گرفته بود شدند و با تبسم و تکان‌های سر و اشارات دست وصورت با تمام جمعیت حال و احوالی کردند و سپس روی صندلی روبه جمعیت نشستند.

وبلافاصله ، علیرضا قزوه که می‌دانست الان شاعران برای دیدار و عرض ارادت هجوم خواهند آورد، آمد و مدیریت متقاضیان دیدار را به عهده گرفت، ازدحام اطراف ایشان زیاد ، صف‌ها به هم ریخته و تقریبا تا نیم متری ایشان دور تا دوربصورت فشرده جمعیت حلقه زده بود.

و قزوه که نگران وقت اندک و تعداد زیاد شاعران به صف ایستاده برای دیدار بود هرکدام که به گفتگو می‌نشستند دستش را از پشت آنها بر نمیداشت و به محض اینکه وقت دیدار و گفتگو از سی ثانیه میگذشت با فشار دست، شاعر مشغول صحبت را متوجه تمام شدن وقتش میکرد.

اما از آنطرف علیرغم این ازدحام وشورو هیجان ناشی از آن که بر تمام محوطه و خصوصا اطراف آقا حاکم بود هر شاعری که به خدمتشان می‌رسید طوری اورا می‌پذیرفتند و با او سخن می‌گفتند که گویی قرار ملاقات داشته اند و قرار است ساعتی با او دیدار داشته باشند.

امسال ازحدود دویست شاعر برای شرکت دراین مراسم دعوت شده بود وسطور بالا گزارش اجمالی دقایقی بود که قبل از نماز گذشت.

بخش اصلی این دیدار بعد از نماز و افطار و در سالنی که برای حضور دویست نفر تدارک دیده شده بود برگزار شد.

مراسم اصلی شعر خوانی حدود چهار ساعت طول کشید و بیش از سی شاعر آثارشان را خواندند و در پایان هنوز حوصله نشستن و شنیدن شعر را می شد در چهره و رفتار آقا دید، کما اینکه خودشان در انتها از چند نفر خواستند شعر بخوانند.

امسال مثل سالهای گذشته و حتی بیش از آن آقا روی شعر شاعرانی که شعر می‌خواندند صحبت کردند و نکاتی را به شیوه مرسوم انجمن های ادبی با ظرافت تمام متذکر می شدند.

سید علی شکراللهی از نجف آبادغزلی خوش ساخت خواند:

اهل مسجد شده ام ،جام پیاپی بفروشم

ایستگاه صلواتی بزنم می بفروشم

چشم در چشم خدا یک دهن آواز بخوانم

به شبانان برانگیخته اش می بفروشم

......

غزل که تمام می‌شود آقا می‌گویند بیت اول را دوباره بخوانید و شکراللهی می خواند:

اهل مسجد شده ام ،جام پیاپی بفروشم

ایستگاه صلواتی بزنم می بفروشم

و بلافاصله برای مصراع دوم شعرش پیشنهادی اصلاحی می‌دهند:

و میگویند:

وقتی در مصراع اول می‌گویید اهل مسجد شده‌ام، به تناسب فعل مصراع اول، در مصراع دوم از فعل زده ام استفاده کنید که با هم همخوانی داشته باشند و بگویید:

ایستگاه صلواتی زده ام می بفروشم

نکته دقیق است و همه میخکوب این دقت نظر و سرعت انتقال و اصلاح می‌شوند و قزوه که این شعرها از زیر دست او و شورایی هشت نفره عبور کرده و متوجه این نکته نشده‌اند ، لب به اعتراف می گشاید ازقصور شورای مذکور که البته در ادامه شعر خوانی‌ها در شعر شاعران دیگر بارها و بارها نکاتی از این دست را با همین دقت و سرعت و پیشنهاد اصلاحی مطرح می‌کنند از شعریوسفعلی میرشکاک و افشین علا گرفته تا محمود حبیبی کسبی و شاعران جوانی که شعر خواندند.

در سخنان پایانی این نشست نیز در رابطه با اهمیت و نقش بی بدیل شعر بازهم نکات و تعابیر تازه از زبان ایشان شنیدیم و آن اینکه شعر از ذهنی نخبه بر می‌خیزد تاثیر گذاری شعر با هیچ هنر دیگری قابل مقایسه نیست و این شعر بوده که در طول تاریخ در تولید و تعمیق اندیشه و بیان حکمت ها هماره پیشگام بوده است.
منبع:فارس

آخرین مطالب