پر بازدیدترین مطالب

اقدام عجیب یک فرقه علیه بورس ایرانشنیده شده بررسی‌های فنی از عوامل ایجاد هرج و مرج در بازار سرمایه انجام و مشخص شده برنامه‌ریزی‌های یک فرقه در نوسانات غیر طبیعی بورس بی‌تاثیر نبوده است.

گروهی از تاجران و فعالان اقتصادی وابسته به فرقه بهاییت، براساس یک دستور سازمانی با هدف ضربه بورس و تحریک افکارعمومی، پول خود را وارد بورس کرده و بعد از ایجاد یک حباب بزرگ، به طور همزمان سرمایه خود را از بازار بورس خارج کرده‌اند.

هنوز مشخص نیست میزان تاثیرگذاری این فرقه چقدر بوده اما کینه بهاییان علیه شیعیان سابقه تاریخی دارد و در صورت اثبات مطلب بالا مشخص می‌شود بهاییان به غیر از قانون کشور دشمن مردم هم هستند و انتقام بی‌سابقه‌ای از مردم گرفته‌اند.

آخرین مطالب