پر بازدیدترین مطالب

نشستن مرد پیش زن و فرزند

پیامبر اکرم (ص) :
نشستن مرد پیش زن و
فرزندش، نزد خداوند
محبوب تر است از اعتکاف
در این مسجد من.

📚وسایل الشیعہ، ج۱۵ ص۱۷۵

آخرین مطالب