پر بازدیدترین مطالب

امیرالمؤمنین علیه السلام: زبان خود را به نکوگویی عادت بده، تا از ملامت محفوظ مانى عَوِّدْ لِسانَكَ حُسنَ الكَلامِ تَأمَنِ المَلامَ

آخرین مطالب