پر بازدیدترین مطالب

توییت یک افسر ارتش آمریکا:امیدوارم ایران هرچه زودتر انتقام سلیمانی را بگیرد. در ۷ ماه گذشته شبی آرام نداشته‌ایم و بلاتکلیف و مضطرب هستیم.
بخاطر ترس از انتقام چند تن از همکارانمان خودکشی کرده‌اند. روحیه ما به شدت پایین آمده است.
ترور سلیمانی باعث مرگ و افول امریکا شد.

آخرین مطالب