پر بازدیدترین مطالب

توصیه اکید امام(ره) به کسانی‌که در رأس امور هستند صفحه اینستاگرام منتسب به بیانات امام راحل نوشت: لکن اینهایی که در راس کار هستند جوری نباشد که اسلام را هم مثل یک دولت طاغوتی ما عرضه بکنیم.
اگر ما مسامحه کنیم در امور، یا تخطی کنیم از آن مشیی که اسلام و حکومتهای اسلامی دارد، این اسباب این می‌شود که اسلام را ما در نظر عالم، در نظر غیر، در نظر جوانهای بی‌اطلاع از اسلام، قشرهایی که اسلام را درست اطلاع بر آن ندارند، در نظر اینها یک صورت طاغوتی به آن داده بشود.
این شکست است که تا آخر اسلام را به شکست می‌رساند.
امام خمینی (ره)  ۸ خرداد ۱۳۵۸

آخرین مطالب