پر بازدیدترین مطالب

هشدار نسبت به ولنگاری در فضای‌مجازی

استاد ناصر رفیعی در تفسیر سوره انبیاء:
 روزی پیامبر(ص)جوانی را دیدند که خود را در شن‌های داغ می‌غلطاند
از او پرسیدند که چرا چنین می‌کنی؟
او گفت صحنه گناهی فراهم شد و من وسوسه شدم به همین خاطر این کار را میکنم تا بگویم تویی که طاقت شن‌های داغ بیابان را نداری چگونه طاقت آتش جهنم را خواهی داشت،
پیامبر بسیار خوشحال شدند و فرمودند خدا به تو مباهات می‌کند.
اصحاب خود را جمع کردند و به آن جوان فرمودند برای اصحاب من دعا کن زیرا دعای تو مستجاب است.

 برخی مسئولین یا توجه ندارند و یا با توجه این کارها را می‌کنند زیرا بسیاری از سایت‌هایی که باید فیلتر باشد نیست و جوانان آزادانه در آن هستند.
اگر کاری از دست مسئولان بر می‌آید و نمی‌کنند والله در نزد خداوند مسئولند.

 من به جوانان توصیه می‌کنم که برای نرفتن در این فضاها #نذر کنید که اگر گناه کردید روزه بگیرید تا مانع از رفتن در این فضاها شود، شما تقوا دارید و شب قدر اشک می‌ریزید و بدانید که شهوت حرام #افسردگی می‌آورد و انسان را دچار رکود می کند.

 غرایضی که در وجود انسان است باید در جای خود فعال شود؛
غضب مال میدان جنگ است و نباید در خانه و برای زن و بچه باشد،
شهوت مال میدان ازدواج است نه میدان شهر و فضای مجازی
ین مشکلاتی که برای جوانان به وجود می‌آید همه برای باز بودن زمینه تحریک شهوات است.

آخرین مطالب