پر بازدیدترین مطالب

پایتختِ توهین و طعنه!

 قاسم اکبری

 بعد از اینکه با سریال پایتخت حسابی خندیدیم و خوش گذراندیم ، وقتش رسیده که اکنون کمی هم دقت و تامل کنیم :

 پس از توهین های مختلف به ارزش ها و مقدسات و از همه مهم تر مناسک حج در قسمت های قبلی "پایتخت۶" ، دیشب در سکانسی از این قسمت این موارد به نمایش درآمد :

 نقش اول سریال (نقی) بعد از اخراج از کار ، با حالتی بسیار ناراحت و مستاصل روی زمین دراز کشیده و به آرزوهای برباد رفته اش فکر می کند که ناگهان یک ایمیلِ دعوت برای داوری در مسابقات کشتی ورشو لهستان دریافت می کند.

 نقی چنان خوشحال و ذوق زده می شود که از جا می پرد وسریعاً برای نماینده مجلسی که او را با بی ادبی و اهانت تمام ، اخراج کرده و حتی تُف به روی نقی انداخته ، صوت می فرستد تا بلکه حالش را بگیرد. نماینده ای که به ظاهر ارزشی و صدالبته نچسب است!

 اما دو مشکل برای اعزام نقی وجود دارد یکی اینکه تیم اسرائیل در مسابقات حضور دارد و دیگری اینکه مسابقاتِ بانوان اروپاست.

 هرچند نقی با هیچ کدام از دو مورد مشکلی ندارد اما در نهایت با فشار خانواده (هما) و بخاطرِ شان حاجی بودن( فشار اجتماعی) مجبور به انصراف می شود. نکته اینجاست که خود ورزشکار قصد انصراف ندارد و مجبور می شود که انصراف دهد!

 عزیزان باور کنید ما با خنده و شادی مخالف نیستیم بلکه با طعنه به اصول و ارزش ها مخالفیم و دلمان برای فصل های ابتدایی پایتخت تنگ شده است.

 یک نکته دیگر :

جمهوری اسلامی تنها حکومتی در دنیاست که در پربیننده ترین سریال عیدش ، دو اصل و ارزش اساسی اش را به همین سادگی زیر سئوال می برند و جالب تر اینکه همزمان به دیکتاتوری و بستن دهان ها متهم می شود!!!

آخرین مطالب