پر بازدیدترین مطالب

رقص حاج قاسم

موضوع نه چندان مهمی بعنوان چالش رقص پرستاران و پزشکان در چند روز اخیر شکل گرفت که برخی از سلبریتی‌ها هم به اون دامن زدند؛ هرچند نباید به سادگی از کنار این مدل آنارشیستی گذشت و نیازمند به تفکر و عمل است اما حیفم اومد این چند بیت از مولانا را براتون نفرستم؛
این ابیات را شهید عزیز #حاج_قاسم_سلیمانی با چه سوز و گدازی می‌خوند:
رقص آن‌جا کُن که خود را بِشْکَنی
پَنبه را از ریشِ شَهْوت بَرکَنی
رَقْص و جولان بر سَرِ میدان کُنند
رَقْص اَنْدَر خونِ خود مَردان کُنند
چون رَهَند از دستِ خود، دَستی زَنَند
چون جَهَند از نَقصِ خود، رَقصی کُنند
مُطرِبانْشانْ از دَرون دَف می‌ زَنَند
بَحْر ها در شورشان کَف می‌ زَنَند
تو نبینی لیکْ بَهْرِ گوش‌ شان
بَرگ‌ ها بَر شاخ‌ ها هم کَف‌ زَنان
تو نبینی بَرگ‌ ها را کَف زدن
گوشِ دل باید، نه این گوشِ بَدَن
مثنوی معنوی
جلال‌الدین مولانا
بله؛ آقای امین زندگانی عزیز و سایر سلبریتی‌ها؛
رقص آنجا کن که خود را بشکنی...
امثال حاج قاسم و سایر شهدای عزیز در خون رقصیدند و غلطیدند...

آخرین مطالب