پر بازدیدترین مطالب

جایگاه حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی

 

در این تحقیق بر آن شده‌ایم تا ایده و نگرش‌های حقوق بشر دوستانه دین مبین اسلام را که در چهارده قرن گذشته در کلام خدا و ائمه اطهار (ع) ابراز شده است را بررسی کنیم.

 

چکیده:  

 

 

 

 سخن آشنا- در عرصه بین‌الملل هم طی سالیان متمادی معاهدات و اسناد بسیاری در خصوص افراد در گیر جنگ و غیر نظامیان و سایر افرادی که به نوعی با مخاصمات مسلحانه در ارتباط هستند در نظر گرفته شده است. جامعه جهانی با تصویب کنوانسیون‌های بین المللی مانند کنوانسیون، ژنو و لاهه و سایر کنوانسیون‌ها سعی در ایجاد یک اصول اساسی بشر دوستانه در زمان رخدادهای جنگی دارد. این کنوانسیون‌ها، قوانینی هستند که رعایت آنها، اگر چه از وقوع جنگ جلوگیری نمی‌کند، اما دردها و آسیب‌های انسانی را تا حدودی از طرفین مخاصمه می‌کاهد. مقایسه بین حقوق بشر دوستانه در اسلام و مقررات امروزی، نشان می‌دهد که حقوق اسلامی در این زمینه هم به لحاظ تاریخی و هم به جهت داشتن احکام بشر دوستانه بسیار غنی‌تر از حقوق بشر دوستانه کنونی است. بدلیل آنکه حقوق بشر دوستانه جنبه‌ی جهانی دارد و اندیشه‌ی بشر دوستانه بیش از هر زمان دیگر، در حوزه‌ی بین الملل در حال تثبیت و شکوفایی است از این رو تبیین دیدگاه اسلام در این زمینه ضروری و حیاتی می‌نماید. لذا در این تحقیق بر آن شده‌ایم تا ایده و نگرش‌های حقوق بشر دوستانه دین مبین اسلام را که در چهارده قرن گذشته در کلام خدا و ائمه اطهار (ع) ابراز شده است را بررسی کنیم.

 

 

 

 

 

واژه‌های کلیدی: حقوق بشر دوستانه، اسلام، اسناد بین المللی، معاهدات.

 

 

 

نویسنده:

 

 

 

علی فقیه حبیبی: استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران جنوب 

 

 

 

فصلنامه پژوهشهای سیاسی جهان اسلام - سال ششم، شماره 2 (پیاپی 19)، تابستان 1395.

آخرین مطالب