پر بازدیدترین مطالب

گذر از علوم سیاسی غربی به علوم سیاسی اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری

 

هدف این مقاله، شناخت بیشتر دیدگاه مقام معظم رهبری در زمینه گذر از علوم سیاسی غربی به علوم سیاسی اسلامی به عنوان گامی مؤثر در عملیاتی کردن پیشرفت علمی کشور است.

 

 

 

چکیده

 

سخن آشنا- هدف این مقاله، شناخت بیشتر دیدگاه مقام معظم رهبری در زمینه گذر از علوم سیاسی غربی به علوم سیاسی اسلامی به عنوان گامی مؤثر در عملیاتی کردن پیشرفت علمی کشور است. لذا نویسنده تلاش دارد تا با روش تحلیل محتوای داده‌بنیاد، دیدگاه‌های معظم له را از میان بیانات، اسناد و مواضع ایشان در حوزه علم و فناوری استخراج و مدل مفهومی گذر از علوم سیاسی غربی به علوم سیاسی اسلامی را تبیین کند. نتایج به دست‌آمده در محورهایی همچون شرایط، زمینه‌ها، راهبردهای کلان و اقدامات ملی متناسب و مورد نیاز برای گذر از علوم سیاسی غربی به علوم سیاسی اسلامی، راهگشای اندیشمندان و محققان و مسئولان ذی‌ربط خواهد بود.

 

 

 

واژگان کلیدی: مقام معظم رهبری، علوم سیاسی غربی، علوم سیاسی اسلامی، ارزش‌های بنیادین، جنبش نرم‌افزاری، تعامل سازنده.

 

 

 

نویسنده:

 

 

 

فریبا سادات محسنی سهی

 

 

 

نشریه پژوهش های انقلاب اسلامی - سال چهارم، شماره 12، بهار 1394.

آخرین مطالب