پر بازدیدترین مطالب

فرایند و سازوکار پروژه نفوذ بر مبنای دیدگاه مقام معظم رهبری

 
مقاله حاضر درصدد است با بررسی مجموعه بیانات و سخنرانی‌های رهبر معظم انقلاب در رابطه با موضوع «پروژه نفوذ»، به مفهوم‌سازی آن بپردازد و سپس فرآیند و سازوکار نفوذ را از منظومه فکری رهبر انقلاب استخراج کند.
چکیده:

مقاله حاضر درصدد است با بررسی مجموعه بیانات و سخنرانی‌های رهبر معظم انقلاب در رابطه با موضوع «پروژه نفوذ»، به مفهوم‌سازی آن بپردازد و سپس فرآیند و سازوکار نفوذ را از منظومه فکری رهبر انقلاب استخراج کند. به‌همین منظور برای دستیابی به فرآیند و سازوکار موردنظر از روش نظریه‌پردازی داده‌بنیاد استفاده شده است. بنابراین از همه سخنرانی‌های ایشان در موضوع نفوذ استفاده شده است و با سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی به تحلیل داده‌ها پرداخته می‌شود. مدل نهایی نفوذ که از بیانات رهبر معظم انقلاب بدست می‌آید به‌طور کلی شامل شش بخش «مقدمات نفوذ»؛ «روش‌های نفوذ»؛ «مقابله با نفوذ»؛ «زمینه‌سازان نفوذ»؛ «دامنه و وسعت نفوذ» و «نتایج نفوذ» است. به‌نظر می‌رسد شناسایی فرآیند و سازوکار نفوذ می‌تواند به فهم بهتر نظام گفتمانی مقام معظم رهبری، در این خصوص کمک کند و مبنایی برای استخراج راهبردهای اجرایی در جهت مقابله با این مانع بزرگ در راه انقلاب اسلامی باشد.

واژه‌های کلیدی: نفوذ، اندیشه سیاسی، مقام معظم رهبری، جنگ نرم.

نویسندگان:

آقای محمد پورکاوه دهکردی ، دکتر سیاوش صلواتیان

فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی - سال چهاردهم، شماره 50، پاییز 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

منبع:فارس

آخرین مطالب