پر بازدیدترین مطالب

سازوکارهای صداقت‌سازمانی


این مقاله در پی آن است با استفاده از روش داده بنیاد با رویکرد نظام‌مند به تجزیه و تحلیل گفتمان امام خمینی (ره) و امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) پرداخته و سازوکارهای صداقت سازمانی را در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ارائه نماید.
چکیده

یکی از مهمترین الزامات تعامل بین سازمان‌ها با کارکنان برخورداری از روح صداقت است. این فضلیت اخلاقی در صورتی که در سازمان‌ها جاری و ساری باشد بی شک نقش بی بدیلی در موفقیت و ارتقاء عملکرد خواهد داشت و مدیران همواره درصد تحقق بخشیدن به این اصل اخلاقی در عرصه سازمان و مدیریت هستند. از این رو، این مقاله در پی آن است با استفاده از روش داده بنیاد با رویکرد نظام‌مند به تجزیه و تحلیل گفتمان امام خمینی (ره) و امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) پرداخته و سازوکارهای صداقت سازمانی را در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ارائه نماید. در این راستا، کلیه مکتوبات و بیانات این بزرگواران مرتبط با موضوع به‌صورت تمام‌خوانی مورد مطالعه قرار گرفت. در ادامه متون منتخب به شیوه تحلیل جزء به جزء از طریق کدگذاری باز تجزیه و تحلیل گردید. بر اساس یافته‌های تحقیق تعداد؛ 1865کد، 38 زیرمفهوم، 124 مفهوم، 3 زیرمقوله و 12 مقوله شناسایی شد. نتایج تحقیق، گویای آن است که سازوکارهای صداقت سازمانی در سازمان مورد مطالعه از دیدگاه امام راحل و مقام معظم رهبری شامل؛ولایتمداری، بصیرت، معنویت‌گرایی، تعلیم و تربیت، فرمانده/مدیر، خدمت‌گزاری، اخلاق‌مداری، مردم‌داری، نوشوندگی، رفتارتوان‌مندشده، پیشروندگی و خوداتکایی است.

کلیدواژه ها: صداقت سازمانی؛ ولی فقیه؛ سپاه پاسداران؛ نظریه‌پردازی داده‌بنیاد

نویسندگان:

مجید زین الدینی: دانشگاه عالی دفاع ملی

علی فرهی: استاد/دانشگاه امام حسین

محمد رضا سلطانی: استاد/دانشگاه امام حسین

نشریه اسلام و مدیریت - دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

منبع:فارس

آخرین مطالب