پر بازدیدترین مطالب

پشت دیوار!(گفت و شنود)


گفت: بن سلمان که در چند سفر اخیر به کشورهای منطقه با اعتراض شدید مردم روبرو شده بود و سفر خود را نیمه‌تمام گذاشته و یا لغو کرده بود، برای شرکت در اجلاس جی ۲۰
با ۴۰۰ محافظ به آرژانتین رفته است!
گفتم: دیگه چی؟!
گفت: از ترس مخالفت‌های مردمی به هتل محل اقامت میهمانان نرفته و در سفارت عربستان اقامت کرده است!
گفتم: خب! دیگه چی؟!
گفت: با خودروی زرهی از فرودگاه به سفارت رفته و از آنجا به محل اجلاس می‌رود!
گفتم: یارو برای کوبیدن یک میخ به دیوار، هفتاد نفر را با خود آورده بود! گفتند یک میخ را یک نفر هم به آسانی می‌کوبد! گفت؛ میخ را خودم روی دیوار می‌گذارم و این هفتاد نفر از پشت دیوار را به طرف میخ هُل می‌دهند!
منبع:کیهان

آخرین مطالب